Varför pulsbaserad träning???

handout pulsträning   Handout pulsträning  handout pulsträning sid 3Handout pulsträning sid 4